Advertisements

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน,Swamp Morning Glory, Water Morning Glory

ลักษณทั่วไปของผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีน เป็นผักที่สามารถปลูกได้ง่าย เจริญเติบโตและสามารถปลูกได้ตลอดปี

การเตรียมดินและการปลูก
ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักรากตื้น ขุดดินให้ลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักใ้ห้ทั่วแปลง หลังจากนั้นหว่านเมล็ดลงให้ทั่วแปลง หรือใช้เมล็ดโรยให้เป็นแถว โดยระยะระหว่างแถวปลู 15 เซนติเมตร แล้วเอาดินกลบ หนา 2-3 เซนติเมตร หลังจากนั้นต้นกล้าจะเริ่มงอกภายใน 2-3 วัน

ถ้าไม่มีบริเวณบ้านต้องการปลูกในกระถางหรือกะบะ ให้เตรียมดินเพาะใส่กระถางให้ร่วนซุย และควรมีใบได้ผุผสมด้วย และนำเมล็ดพันธุ์ลงไปโรยในกระถางเพาะ กลบดินหนา 2-3 เซนติเมตร และรดน้ำตามทันที

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
ถ้าต้องการให้เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนงอกเร็วขึ้น ควรนำไปแช่น้ำนาน 4-6 ชั่วโมง ก่อนนำโรยในกระถางหรือแปลง

การดูแลรักษา

  1. หมั่นเก็บวัชพืชที่ขึ้นรบกวนในแปลงปลูกหรือกระถางปลูก โดยใช้มือถอน
  2. การบำรุงความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1ช้อนแกง/พื้นที่ 1 ตารางเมตร และรดน้ำตามทันทีหลังจากใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ควรใส่ทุก 10-15 วัน/ครั้ง และควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อใกล้เก็บเกี่ยว 5-7 วันผักบุ้งจีน

การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผักบุ้งจีน เก็บผักบุ้งจีนได้หลังจากปลูกไปแล้วนาน 25-30 วัน สามารถใช้มีดตัดยอด ปล่อยโคนต้นไว้ เหลือต้นตอยาว 1 คืบ และรดน้ำบำรุงดูแลใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนสามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ใหม่อีก 1 รุ่น

Advertisements

ฐานข้อมูลพืชผัก

ผักตระกูลกะหล่ำ - ผักตระกูลขจร - ผักตระกูลปริก - ผักตระกูลปวยเหล็ง - ผักตระกูลกระเจี๊ยบ - ผักตระกูลกุ่ม - ผักตระกูลขิง - ผักตระกูลถั่ว - ผักตระกูลปาล์ม - ผักตระกูลผักกาดหอม - ผักตระกูลผักบุ้ง - ผักตระกูลผักหวานป่า - ผักตระกูลพริก-มะเขือ - ผักตระกูลมะละกอ - ผักตระกูลหญ้า - ผักตระกูลหอม-กระเทียม - ผักตระกูลเผือก - ผักตระกูลแครอท - ผักตระกูลแตง - ผักตระกูลแพงพวย - ผักตระกูล แห้ว - ผักตระกูลโหระพา-กระเพา - เห็ด

ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2015 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น