Advertisements

แตงโม watermelon

ข้อมูลล่าสุดของปี 2551 ไตรมาสแรก (กรมส่งเสริมฯ)
ประเทศไทยมีพื้นที่ ปลูกแตงโมทั้งหมด 26,086 ไร่ แยกเป็น
- แตงโมเนื้อ 25,888 ไร่ คือแตงโมทั่วไปที่ปลูกเพื่อเก็บผลแก่ (บริโภคเป็นผลไม้)
- แตงโมเมล็ด 194 ไร่ คือแตงโมที่ปลูกเพื่อให้เมล็ด
- แตงโมอ่อน 4 ไร่ คือแตงโมที่ปลูกเพื่อเก็บผลอ่อน

สถานการณ์ในปัจจุบันของแตงโมโดยทั่วไป การผลิตแตงโม จะมีผลผลิตออกมามากที่สุด ในช่วงปลาย เดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคม โดยจะเป็นแตงโมที่ปลูกตามกาล สำหรับแตงโม ที่ปลูกหลังจาก การทำนา ผลผลิตจะออกสู่ตลาด ราวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกแตงโม

แตงโมปลูกได้ดี ในดินร่วนปนทราย ทั่วทุกภาคของประเทศ สภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน ที่ pH(พีเอช เค้าเขียนตัวพีเล็ก(p) กับตัวเอชใหญ่(H)นะ ตำราหลายเล่มยังเขียนผิดอยู่) ระหว่าง 5.5-6.8 สภาพแปลงควรระบายน้ำได้ดี

พันธุ์ที่ส่งเสริม

พันธุ์เบา คือพันธุ์ ซุการ์เบบี้ ลักษณะผลทรงกลม ผิวสีเขียวเข้ม เนื้อแดง เป็นพันธุ์ที่นิยมกันมานานแล้ว

พันธุ์ลูกผสมต่างๆ ได้แก่ แตงโมเหลือง แตงโมแดง เป็นแตงโมทรงผลกลม รสชาติหวาน สีเนื้อแดง หรือ เหลืองตาม ความต้องการของตลาด

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม

แตงโมปลูกได้ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม

ปลูกแตงโม

การปลูกแตงโม

ให้แต่ละหลุมในแถวห่างกัน 90 เซนติเมตร ส่วนแถวของแตงให้ห่างจากกัน เท่ากับความยาวของราก ประมาณ 2-3 เมตร แล้วขุดหลุมในดินทรายให้ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ส่วนดินเหนียว ให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเคล้า กับดินบน ใส่รองก้นหลุม 4-5 ลิตร ทิ้งไว้ 1 วัน แล้วจึงปลูก โดยหยอดหลุมละ 5 เมล็ด

การดูแลรักษา

การให้น้ำ ให้น้ำตามร่องประมาณ 7 วัน 1 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยคอกในพื้นที่ปลูก จริงอัตราไร่ละ 2-4 ต้น โดยคลุกเข้ากับดินก่อนปลูก ควรใส่ปุ๋ยเคมี อัตราส่วน 1:1:2 ซึ่งได้แก่ปุ๋ยสูตร 10-10-20 ปกติจะใช้ประมาณไร่ละ 120-150 กิโลกรัมต่อฤดูปลูก ใส่ในระยะ 15 วัน หลังจากปลูก หลังจากนั้น ทยอยใส่ทุกๆ 15-20 วัน

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญและวิธีการป้องกันจำกัด

โรคเถาเหี่ยว ป้องกันกำจัดโดย อย่าปลูกแตงโมซ้ำที่เดิม และใช้ปูนขาว ใส่ดินในอัตราไร่ละ 500 กิโลกรัม หรือใช้สารเคมีไดแทน ความเข้มข้น 1:5 ฉีดที่ต้นพืช

โรคราน้ำค้าง ป้องกันกำจัดโดย ใช้สารเคมีพวกแคปแทนไซแน็บ มาเน็บ ชนิดใดชนิดหนึ่ง อัตราการใช้ตาม คำแนะนำที่ติด มากับภาชนะบรรจุ

เพลี้ยไฟ ป้องกันกำจัดโดย ใช้สารเคมีพวกแลนเนท ไรเนต เมซูโรล อย่างใดอย่างหนึ่ง

เต่าแตง ป้องกันกำจัดโดย ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เซฟวิน 80 ในอัตรา 20-30 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีด ในระยะทอดยอด

แมลงวันทอง ป้องกันกำจัดโดยใช้พอสต์ หรือ อะโชดริน ฉีดพ่น ตั้งแต่ระยะติดดอก ถึงเก็บเกี่ยว

ขายแตงโม

การเก็บเกี่ยว

คาดคะเนการแก่ของแตงโมด้วยการนับอายุ

พันธุ์เบา ประมาณ 35-42 วัน หลังจากดอกบาน

พันธุ์หนัก ประมาณ 42-45 วัน หลังจากดอกบาน

Advertisements

ฐานข้อมูลพืชผัก

ผักตระกูลกะหล่ำ - ผักตระกูลขจร - ผักตระกูลปริก - ผักตระกูลปวยเหล็ง - ผักตระกูลกระเจี๊ยบ - ผักตระกูลกุ่ม - ผักตระกูลขิง - ผักตระกูลถั่ว - ผักตระกูลปาล์ม - ผักตระกูลผักกาดหอม - ผักตระกูลผักบุ้ง - ผักตระกูลผักหวานป่า - ผักตระกูลพริก-มะเขือ - ผักตระกูลมะละกอ - ผักตระกูลหญ้า - ผักตระกูลหอม-กระเทียม - ผักตระกูลเผือก - ผักตระกูลแครอท - ผักตระกูลแตง - ผักตระกูลแพงพวย - ผักตระกูล แห้ว - ผักตระกูลโหระพา-กระเพา - เห็ด

ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร

พืชผัก | เกี่ยวกับเรา | ดาวน์โหลดเอกสาร | การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ | เกมส์

เพื่อนบ้าน : กล้วยไม้, กล้วยไม้ไทย

Copyright 2008-2015 VegetWeb.com *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น